Gia Lai:

Ruộng khô, đồng khát dưới chân công trình thủy lợi 3.000 tỉ đồng

Dưới chân kho nước khổng lồ ở Tây Nguyên là cả một vùng đất khô cằn, sỏi đá và hiện đang thiếu nước tưới. Ảnh: THANH TUẤN
Dưới chân kho nước khổng lồ ở Tây Nguyên là cả một vùng đất khô cằn, sỏi đá và hiện đang thiếu nước tưới. Ảnh: THANH TUẤN
Dưới chân kho nước khổng lồ ở Tây Nguyên là cả một vùng đất khô cằn, sỏi đá và hiện đang thiếu nước tưới. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top