Rừng tự nhiên ở Đắk Nông - vỏ rừng, ruột rẫy

Nhiều cây cà phê mới được trồng chưa vượt qua nổi gốc cây rừng bị đốt cháy trơ trụi. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều cây cà phê mới được trồng chưa vượt qua nổi gốc cây rừng bị đốt cháy trơ trụi. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều cây cà phê mới được trồng chưa vượt qua nổi gốc cây rừng bị đốt cháy trơ trụi. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top