Rừng tràm giữa đêm phát hỏa, hơn 7 giờ mới dập tắt

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM