Rừng thông ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà bị đục lỗ, đổ hóa chất

Một vụ phá rừng thông ở phường 12, TP Đà Lạt vào năm ngoái. Ảnh: Hồng Sơn/LĐ
Một vụ phá rừng thông ở phường 12, TP Đà Lạt vào năm ngoái. Ảnh: Hồng Sơn/LĐ
Một vụ phá rừng thông ở phường 12, TP Đà Lạt vào năm ngoái. Ảnh: Hồng Sơn/LĐ
Lên top