Rừng thông bị cháy đe dọa đường dây điện cao thế

Đám cháy lan nhanh đe dọa đường dây điện cao thế. Ảnh: PĐ.
Đám cháy lan nhanh đe dọa đường dây điện cao thế. Ảnh: PĐ.
Đám cháy lan nhanh đe dọa đường dây điện cao thế. Ảnh: PĐ.
Lên top