Rừng phòng hộ ở Quảng Nam lại cháy

Cháy rừng phòng hộ ở huyện Thăng Bình. Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ ở huyện Thăng Bình. Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ ở huyện Thăng Bình. Ảnh: Thanh Chung
Lên top