Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rùng mình cảnh em bé bò lổm ngổm qua quốc lộ trước mũi xe tải