Rùng mình cảnh em bé bò lổm ngổm qua quốc lộ trước mũi xe tải