Rừng gỗ chò, dổi quý ở Gia Lai kêu cứu

Cây gỗ dổi bị cưa đổ, vết cắt còn mới. Ảnh: THANH TUẤN
Cây gỗ dổi bị cưa đổ, vết cắt còn mới. Ảnh: THANH TUẤN
Cây gỗ dổi bị cưa đổ, vết cắt còn mới. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top