Rừng đặc dụng, rừng tự nhiên bị cụm thủy điện Hướng Sơn tấn công

Quảng Trị sẽ có Cụm dự án Thủy điện Hướng Sơn với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Đầu tư)
Quảng Trị sẽ có Cụm dự án Thủy điện Hướng Sơn với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Đầu tư)
Quảng Trị sẽ có Cụm dự án Thủy điện Hướng Sơn với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Đầu tư)
Lên top