Rửa xe gây quỹ, ủng hộ phòng chống dịch COVID- 19

Chương trình được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hang tuần bắt đầu từ ngày 29.3 đến ngày 15.4. Ảnh: NT
Chương trình được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hang tuần bắt đầu từ ngày 29.3 đến ngày 15.4. Ảnh: NT
Chương trình được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hang tuần bắt đầu từ ngày 29.3 đến ngày 15.4. Ảnh: NT
Lên top