Rùa biển "khủng" mắc lưới ngư dân

Rùa biển "khủng" được trả về môi trường tự nhiên. Ảnh: CTV
Rùa biển "khủng" được trả về môi trường tự nhiên. Ảnh: CTV
Rùa biển "khủng" được trả về môi trường tự nhiên. Ảnh: CTV
Lên top