Rốn lũ Chương Mỹ và những nụ cười trong nghịch cảnh

Nụ cười trong mùa lũ dữ. Ảnh: FB Chú Tuốn.
Nụ cười trong mùa lũ dữ. Ảnh: FB Chú Tuốn.