Rốn lũ Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh: Mếu máo vì lũ lụt cuốn trôi bò lợn, mọc mầm lúa

Bà Vị mếu máo vì lũ lụt trôi mất bò và 1,5 tấn lúa bị ướt hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Vị mếu máo vì lũ lụt trôi mất bò và 1,5 tấn lúa bị ướt hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Vị mếu máo vì lũ lụt trôi mất bò và 1,5 tấn lúa bị ướt hỏng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top