Rơi xuống khe suối, 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Nơi thi thể 3 em nhỏ đuối nước được người thân tìm thấy. Ảnh: T. Trung
Nơi thi thể 3 em nhỏ đuối nước được người thân tìm thấy. Ảnh: T. Trung
Nơi thi thể 3 em nhỏ đuối nước được người thân tìm thấy. Ảnh: T. Trung
Lên top