Rối mắt với quảng bá trực quan Festival Huế 2018

Các băng rôn, khẩu hiệu quảng bá trực quan cho Festival Huế 2018 treo dày đặc trên tuyến đường Lê Duẩn-TP.Huế gây rối mắt cho người dân và du khách. Ảnh: NĐT
Các băng rôn, khẩu hiệu quảng bá trực quan cho Festival Huế 2018 treo dày đặc trên tuyến đường Lê Duẩn-TP.Huế gây rối mắt cho người dân và du khách. Ảnh: NĐT
Các băng rôn, khẩu hiệu quảng bá trực quan cho Festival Huế 2018 treo dày đặc trên tuyến đường Lê Duẩn-TP.Huế gây rối mắt cho người dân và du khách. Ảnh: NĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM