Rời hồ Gươm, đàn thiên nga tung tăng bơi lội ở hồ Thiền Quang