Hà Tĩnh:

Rối bời giữa tinh giản biên chế với thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Vấn đề thừa, thiếu giáo viên, tinh giản biên chế làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ảnh: T.T
Vấn đề thừa, thiếu giáo viên, tinh giản biên chế làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ảnh: T.T
Vấn đề thừa, thiếu giáo viên, tinh giản biên chế làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ảnh: T.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM