Robot giáo dục khai phá trí thông minh của trẻ

Các robot trí tuệ nhân tạo (A.I.) đã chính thức được mở bán tại 3 địa điểm. Ảnh: PV
Các robot trí tuệ nhân tạo (A.I.) đã chính thức được mở bán tại 3 địa điểm. Ảnh: PV
Các robot trí tuệ nhân tạo (A.I.) đã chính thức được mở bán tại 3 địa điểm. Ảnh: PV
Lên top