Robot đã sẵn sàng khoan hầm đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Lắp đặt robot đào hầm thứ hai có tên “Táo bạo”. Ảnh: Thế Bằng
Lắp đặt robot đào hầm thứ hai có tên “Táo bạo”. Ảnh: Thế Bằng
Lắp đặt robot đào hầm thứ hai có tên “Táo bạo”. Ảnh: Thế Bằng
Lên top