Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Các bộ phận của rô bôt đào hầm thứ 2 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng) ngày 11.1. Ảnh Mai Dung
Các bộ phận của rô bôt đào hầm thứ 2 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng) ngày 11.1. Ảnh Mai Dung
Các bộ phận của rô bôt đào hầm thứ 2 của dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng) ngày 11.1. Ảnh Mai Dung
Lên top