Rét đậm rét hại kéo dài trên diện rộng: Cơ quan phòng chống thiên tai ra công điện ứng phó

Nông dân Thái Bình phòng, chống rét cho trâu bò khi trời rét đậm. Ảnh: TH Thái Bình
Nông dân Thái Bình phòng, chống rét cho trâu bò khi trời rét đậm. Ảnh: TH Thái Bình
Nông dân Thái Bình phòng, chống rét cho trâu bò khi trời rét đậm. Ảnh: TH Thái Bình

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM