Xây dựng resort, homestay tràn lan, phá quy hoạch

Resort, homestay xâm hại di sản Tràng An

Hàng loạt công trình không rõ tên dự án đã xây xong phần thô tại xã Ninh Hải, nằm trong vùng lõi di sản Tràng An. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Hàng loạt công trình không rõ tên dự án đã xây xong phần thô tại xã Ninh Hải, nằm trong vùng lõi di sản Tràng An. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Hàng loạt công trình không rõ tên dự án đã xây xong phần thô tại xã Ninh Hải, nằm trong vùng lõi di sản Tràng An. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Lên top