Rào núi Bài Thơ nhưng lại loay hoay phát triển sản phẩm du lịch mới

Trên đỉnh núi Bài Thơ năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trên đỉnh núi Bài Thơ năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trên đỉnh núi Bài Thơ năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top