GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2020:

Rạng Đông khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường chiếu sáng thông minh

Giải pháp chiếu sáng G-S-HCL đánh dấu bước chuyển mình của Rạng Đông. Ảnh: Rạng Đông
Giải pháp chiếu sáng G-S-HCL đánh dấu bước chuyển mình của Rạng Đông. Ảnh: Rạng Đông
Giải pháp chiếu sáng G-S-HCL đánh dấu bước chuyển mình của Rạng Đông. Ảnh: Rạng Đông
Lên top