“Rắn thần” bị bắt, người dân vẫn đến thắp hương tại mộ vô danh

Người dân vẫn đến ngôi mộ vô danh, nơi đồn thổi là có "rắn thần" để thắp hương cầu khấn.
Người dân vẫn đến ngôi mộ vô danh, nơi đồn thổi là có "rắn thần" để thắp hương cầu khấn.
Người dân vẫn đến ngôi mộ vô danh, nơi đồn thổi là có "rắn thần" để thắp hương cầu khấn.
Lên top