Rạn nhân tạo gần 8 tỉ đồng thả xuống biển Cà Mau để làm gì?

Ngày càng có nhiều phương tiện đánh bắt gần bờ ảnh hưởng đến môi trường thủy sản (ảnh Nhật Hồ)
Ngày càng có nhiều phương tiện đánh bắt gần bờ ảnh hưởng đến môi trường thủy sản (ảnh Nhật Hồ)
Ngày càng có nhiều phương tiện đánh bắt gần bờ ảnh hưởng đến môi trường thủy sản (ảnh Nhật Hồ)
Lên top