Rải đinh ra đường: Có thể xử lý hình sự, nhưng vẫn chờ hướng dẫn cụ thể

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng. Ảnh GT
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng. Ảnh GT
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng. Ảnh GT
Lên top