Rác "vây" thị trấn Hương Khê

Rác thải lâu nay tràn ngập thị trấn Hương Khê và xã vùng ven vì chưa có khu xử lý. Ảnh: Trần Tuấn
Rác thải lâu nay tràn ngập thị trấn Hương Khê và xã vùng ven vì chưa có khu xử lý. Ảnh: Trần Tuấn
Rác thải lâu nay tràn ngập thị trấn Hương Khê và xã vùng ven vì chưa có khu xử lý. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top