Ra văn bản sai - không chỉ thu hồi là hết chuyện

Công văn sai của Tổng cục Du lịch.
Công văn sai của Tổng cục Du lịch.
Công văn sai của Tổng cục Du lịch.
Lên top