Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Rà soát quy chế quản lý hàng từ thiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: Đời sống Việt Nam
Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: Đời sống Việt Nam
Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: Đời sống Việt Nam
Lên top