Rà soát quy chế quản lý hàng từ thiện tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: Đời sống Việt Nam
Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: Đời sống Việt Nam
Nhân viên Trung tâm chuyển quà từ thiện ra bên ngoài. Ảnh: Đời sống Việt Nam
Lên top