Rà soát lại toàn bộ quy trình sau khi có cán bộ y tế nhiễm COVID-19

Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Việt
Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Việt
Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khám cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Việt
Lên top