Rà soát, công bố công khai phương án chỉnh sửa cả 5 bộ sách giáo khoa

Bài "Quạ và chó" trong Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được bổ sung thêm bài "Phố Thợ Nhuộm".
Bài "Quạ và chó" trong Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được bổ sung thêm bài "Phố Thợ Nhuộm".
Bài "Quạ và chó" trong Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được bổ sung thêm bài "Phố Thợ Nhuộm".
Lên top