Rà soát bằng cấp cán bộ có chức quyền: Nên làm, và “quá đơn giản”

Liên quan đến tố cáo ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - chưa học hết cấp III, sử dụng bằng cấp III của người khác, các thầy cô Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương lục tìm hồ sơ lưu trữ tại trường. Ảnh: H.ĐƯỜNG
Liên quan đến tố cáo ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - chưa học hết cấp III, sử dụng bằng cấp III của người khác, các thầy cô Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương lục tìm hồ sơ lưu trữ tại trường. Ảnh: H.ĐƯỜNG
Liên quan đến tố cáo ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương - chưa học hết cấp III, sử dụng bằng cấp III của người khác, các thầy cô Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương lục tìm hồ sơ lưu trữ tại trường. Ảnh: H.ĐƯỜNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM