Ra quân cao điểm xử lý phương tiện thủy vi phạm đăng ký, đăng kiểm

Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra một trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra một trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra một trường hợp vi phạm. Ảnh: PV
Lên top