Ra mắt nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bấm nút khai trương mã địa chỉ bưu chính Vposcode. Ảnh: Anh Tuấn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bấm nút khai trương mã địa chỉ bưu chính Vposcode. Ảnh: Anh Tuấn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bấm nút khai trương mã địa chỉ bưu chính Vposcode. Ảnh: Anh Tuấn.
Lên top