Ra mắt nền tảng họp trực tuyến ZAVI

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ khai trương nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ khai trương nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ khai trương nền tảng hội nghị trực tuyến Zavi.
Lên top