Ra mắt chương trình “Sếp nhí khởi nghiệp – Kiddie Shark”

Đại diện các bên tham gia sản xuất chương trình "Sếp nhí khởi nghiệp - Kiddie Shark" tại buổi giới thiệu. Ảnh: PV.
Đại diện các bên tham gia sản xuất chương trình "Sếp nhí khởi nghiệp - Kiddie Shark" tại buổi giới thiệu. Ảnh: PV.
Đại diện các bên tham gia sản xuất chương trình "Sếp nhí khởi nghiệp - Kiddie Shark" tại buổi giới thiệu. Ảnh: PV.
Lên top