Quyết tâm mở đường xuyên đêm để cứu nạn 11 người bị vùi lấp ở Phước Sơn

Sẽ mở đường xuyên đêm để tiếp cận hiện trường cứu nạn 11 người bị vùi lấp ở thôn 6, Phước Lộc, Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Sẽ mở đường xuyên đêm để tiếp cận hiện trường cứu nạn 11 người bị vùi lấp ở thôn 6, Phước Lộc, Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Sẽ mở đường xuyên đêm để tiếp cận hiện trường cứu nạn 11 người bị vùi lấp ở thôn 6, Phước Lộc, Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Lên top