Quyết tâm khống chế, kiểm soát các ổ dịch COVID-19

Người dân tại Chí Linh - Hải Dương xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Người dân tại Chí Linh - Hải Dương xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Người dân tại Chí Linh - Hải Dương xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top