THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Quyết liệt tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy ngành y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sát sao kiểm tra hoạt động của các trạm y tế. Ảnh: THÙY LINH
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sát sao kiểm tra hoạt động của các trạm y tế. Ảnh: THÙY LINH
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sát sao kiểm tra hoạt động của các trạm y tế. Ảnh: THÙY LINH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top