Quyết dừng các nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục trước 2030

Cảng bốc, dỡ xi măng, clinker của Nhà máy xi măng Hạ Long vươn ra giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh Nguyễn Hùng
Cảng bốc, dỡ xi măng, clinker của Nhà máy xi măng Hạ Long vươn ra giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh Nguyễn Hùng
Cảng bốc, dỡ xi măng, clinker của Nhà máy xi măng Hạ Long vươn ra giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh Nguyễn Hùng
Lên top