Quyết định “khai tử” 142 lò gạch ở Bình Dương: Chủ trương bất nhất, người dân thua thiệt

Hàng trăm lò gạch hoffman ở Bình Dương sẽ bị "khai tử" vào ngày 30.6.2014.
Hàng trăm lò gạch hoffman ở Bình Dương sẽ bị "khai tử" vào ngày 30.6.2014.
Hàng trăm lò gạch hoffman ở Bình Dương sẽ bị "khai tử" vào ngày 30.6.2014.
Lên top