Vụ “lão nông “cãi” thắng 5 vụ kiện cho dân:

Quyền định đoạt tài sản của 433 hộ dân Di Linh được giao cho một nhóm người