Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Dập dịch phải nhanh, toàn diện

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh TT
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh TT
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh TT
Lên top