Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động ủng hộ 150 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 150 tỉ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 150 tỉ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 150 tỉ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Lên top