Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Hương

Thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: PV)
Thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: PV)
Thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: PV)
Lên top