Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quy tập hơn 2.100 hài cốt liệt sĩ tại chiến trường Campuchia

Đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Campuchia về nước.
Đưa hài cốt liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Campuchia về nước.