Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và "Xích Bích trận" trên sông Hội An

Quỹ Tấm lòng Vàng cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với sự hỗ trợ phương tiện trực thăng của Đoàn 375. Ảnh Trung Hiếu
Quỹ Tấm lòng Vàng cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với sự hỗ trợ phương tiện trực thăng của Đoàn 375. Ảnh Trung Hiếu
Quỹ Tấm lòng Vàng cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với sự hỗ trợ phương tiện trực thăng của Đoàn 375. Ảnh Trung Hiếu
Lên top