Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tiếp tục trao sữa cho trẻ em tỉnh Bình Định