Quý III/2021 sẽ khởi công xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Quý III/2021 sẽ khởi công xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh Sơn Tùng
Quý III/2021 sẽ khởi công xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh Sơn Tùng
Quý III/2021 sẽ khởi công xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh Sơn Tùng
Lên top